Avtalsregler för bostadsuthyrare

Semnet

Vi förmedlar och hyr ut privata och kommersiella semesterbostäder på nätet

 

Avtalsregler för bostadsuthyrare

 

Varför ska ni välja oss?

Jo, därför att vi på Semnet letar aktivt efter hyresgäster till semesterbostäderna, både innanför Sveriges gränser och genom internationella samarbeten.

Er bostad kommer även att vara bokningsbart via Hotels.com, Booking.com och Expedia.se.

Många bostadsförmedlare tar provision på överrenskommet belopp. Om ni hyr ut Er bostad via Semnet får ni behålla hela överrenskomna beloppet plus lite till. Vår belöning beror på vårt aktiva arbete.

 

 

Allmänt

Under angivna datum har Semnet AB och endast Semnet AB tillåtelse att verka som bostadsuthyrningsförmedlare.

Semnet AB verkar endast som förmedlare och all information som Semnet AB framför och lägger ut på hemsidan och via reklam som berör bostadsuthyraren och deras bostad är endast uppgifter som kommer ifrån bostadsuthyraren. Det är bostadsuthyraren som ansvarar för att den informationen är korrekt. Semnet AB har inget ansvar för riktigheten i informationen.

Bostadsuthyraren kan efter ingått avtal med Semnet AB inte förmedla det aktuella boendet på annat sätt än genom Semnet AB så länge fullmakten är giltig.

Bostadsuthyraren godkänner att ägaren av bostaden, bostadsrättsföreningen eller fastigheten har givit sitt godkännande för uthyrning av bostaden. Det är bostadsuthyrarens skyldighet att kunna bevisa detta. Semnet AB har inget ansvar för detta.

 

 

Annan uppkommen boendesituation

Om hyresgäst finns och bostadsuthyraren vägrar att låta hyresgästen bo i den uthyrda bostaden under angivna datum, p.g.a. sjukdom eller andra anledningar, eller om bostadsuthyraren inte längre äger bostaden (eller har rätt till hyresbostaden) innan den angivna tidsperioden äger rum, får bostadsuthyraren inga pengar. Bostadsuthyraren måste i detta fall även betala ersättning till Semnet AB på 3000 kr.

Denna fullmakt och skrivna kontrakt går att överlåta till den nya bostadsägaren (hyrestagaren om hyresrätt). Detta ska vara skriftligt och det måste tydligt framgå att överlåtelsen sker om och när ägaren av bostaden byter ägare (hyresbostaden byter hyresrättsinnehavare).

Informera kommande ägare om avtalen som föreligger, samt meddela oss om denna situation uppstår.

 

 

Pris

Vi värderar Er bostad inför uthyrningen och kommer överens om ett pris, som ni får vid ev. uthyrning av bostaden.

 

I priset ingår att vi ställer krav på försäkringar, marknadsföring, säkra transaktioner, administration och ett ständigt arbete mot hög kvalité och nöjda kunder. Vår prissättning bygger på utbud och efterfrågan samt hängivna och långsiktiga relationer med bostadsuthyrare och hyresgäster. Semnet AB har rätt att hyra ut bostaden för vilket pris som helst, så länge det är samma pris eller högre än beloppet enligt fullmakten. Eftersom Semnet AB endast är en förmedlare kan inga garantier lämnas för att önskat belopp kommer att uppnås.

Det överenskomna priset mellan Semnet AB och bostadsuthyraren är ett marknadsbaserat pris och det angivna beloppet ges till bostadsuthyraren om bostaden blir fullt uthyrd under hela tidsperioden.

Semnet AB kommer inte att hyra ut bostaden för lägre belopp än det angivna enligt fullmakten.

Semnet AB hyr ut hela bostaden i taget i 1-veckas intervall (+1 dag/-1 dag). Semnet AB kommer alltså inte att hyra ut enstaka nätter eller enstaka sängplatser. Semnet kan hyra ut olika rum till olika sällskap efter situation och diskussion med bostadsuthyraren. Om bostadsuthyrarens bostad inte hyrs ut, måste eventuell förskottsutbetalning betalas tillbaka till Semnet AB senast 10 dagar efter att fullmakten upphör.

 

 

Förskottsutbetalning

Inför vissa utvalda evenemang erbjuder vi förskottsutbetalning till en viss summa. Aktuellt just nu är Skid-VM år 2015 i Falun. Vid detta evenemang erbjuder vi upp till 5000 kr i förskott. Utbetalning av förskotten sker till (av bostadsuthyraren) angivet konto, senast fem arbetsdagar efter undertecknat avtal finns tillhanda hos Semnet.

 

 

Försäkringar

Försäkringsavtal som är gällande är den hemförsäkring som är tecknad hos bostadsuthyraren samt utav hyresgästen. Semnet har ej något ansvarstagande varken ekonomiskt, vid tvister eller försäkringsaktuella beröranden.

Semnet har en ansvarsförsäkring. Eftersom Semnet endast verkar som bostadsförmedlare har vi inget ansvarstagande varken gentemot uthyraren eller hyresgästerna till bostaden. Vi är ej ersättningsskyldiga eller ekonomiskt skyldiga p.g.a. tvister eller uppkomna oegentligheter eller dyl. problem. Vi har inget ansvar för underhåll eller städning av bostäderna. Bostadsuthyraren ansvarar för att villa-/fastighets- och hemförsäkring finns. Semnet har inget försäkringsåtagande i något fall eller i någon som helst uppkommen situation. Hyresgästerna som har bokat boende via Semnet har endast "Uthyrningsvillkor för semestergäster" att följa från Semnets sida.

 

 

Förhållningsregler

Boendet skall finnas tillgängligt och städat från kl. 14.00 på ankomstdagen

Hyresgästen ska vara utcheckad senast kl. 11.00 på avresedagen och boendet ska då av hyresgästerna vara avstädat.

Sängarna/extrabäddarna skall ha resårmadrass eller tjock skumgummimadrass samt vara

minst ha måtten 80 x 195 cm. Madrass på golv och liknande godkänns inte.

Bostadsuthyraren skall tillhandahålla täcke, kudde, sängkläder och handdukar (1 stor o i liten).

Bostadsuthyraren skall se till att gästen har tillgång till egen del av garderob, skafferi och

kylskåp.

Hyresgästen skall städa själv och det är viktigt bostadsuthyraren tillhandahåller städmaterial

såsom dammsugare, våttorkningsmaterial, toalettpapper, diskmedel o dyl.

Vid byte av gäst/gäster skall objektet städbesiktats av bostadsuthyraren mellan kl. 11.00 -14.00.

Bostadsuthyraren ansvarar för att fungerande brandvarnare finns i rummet/bostaden och i

övriga delar av bostaden där behov finns. Minst en brandvarnare per våning krävs.

Gästlistor och kontaktuppgifter till hyresgästerna får bostadsuthyraren ut på begäran. Gästlistorna skickas via e-post.

 

 

Bilder

Ta gärna bilder som innehåller exteriör (helst vinterbilder), rummet, toaletten, duschen och köket. Bilderna ska levereras som högupplösta jpg, max 1,8 Mb.

Vänligen mejla bilderna till kontakt@semnet.se

 

 

Ångerrätt

Bostadsuthyraren har 14 kalenderdagar på sig att ångra sin beställning ifrån beställningsdagen.

 

 

Försäkringar och Semnet AB:s ansvar och garanti

Vi rekommenderar bostadsuthyraren att fotografera eller på annat sätt dokumentera sina ägodelar som finns i bostaden. Ett gott råd är även att plocka bort stöldbegärliga och värdefulla föremål.

Försäkringsavtal som är gällande är den villa-, fastighet- och/eller hemförsäkring som bostadsuthyraren har tecknat hos sitt försäkringsbolag. Hyresgästen måste också ha en liknande försäkring för sig. Semnet AB är ansvarsförsäkrade. Eftersom Semnet AB endast verkar som bostadsförmedlare har vi inget ansvarstagande varken gentemot uthyraren eller hyresgästerna till bostaden. Vi är ej ersättningsskyldiga eller ekonomiskt skyldiga p.g.a. tvister eller uppkomna oegentligheter eller dyl. problem. Vi har inget ansvar för underhåll eller städning av bostäderna. Semnet AB har inget försäkringsåtagande i något fall eller i någon som helst uppkommen situation. Semnet AB hänvisar till de berörda parternas försäkringsbolag ifall någon tvist uppkommer.

Eftersom Semnet AB endast verkar som bostadsförmedlare har inte vi något ansvar som berör bostadsuthyrarens eller semestergästens uppgifter, riktighet, försäkringstagande, ekonomiska transaktioner, överenskommelser, kvalité på boende m.m. eller dylikt.

Semnet AB har en ansvarsförsäkring, men eftersom Semnet AB endast verkar som bostadsförmedlare har vi inget ansvarstagande varken gentemot uthyraren eller hyresgästerna till bostaden. Vi är ej ersättningsskyldiga eller ekonomiskt skyldiga p.g.a. tvister eller uppkomna oegentligheter eller dyl. problem. Vi har inget ansvar för underhåll eller städning av bostäderna.

Vårt ansvar ligger i att vi har ett säkert betalningssätt både gentemot semestergästen och gentemot bostadsuthyraren.

Om någon tvist eller oegentlighet föreligger eller uppkommer ifrån/mellan hyresgästerna och bostadsuthyraren så hänvisas de till varandra och respektive försäkringsbolag.

Om hyresgästen avbokar boendet med giltigt skäl (se avsnittet avbokning i Villkor för hyresgäster) och Semnet AB inte hittar någon ny hyresgäst innan tiden för fullmakten löper ut, blir bostadsuthyraren tvungen att återbetala eventuella redan utbetalda belopp till Semnet AB.

 

 

Force Majoure

Semnet har inget ansvar eller skyldighet att fullfölja sin del av avtalet och kan ej bli ersättningsskyldiga eller liknande om omständighetert uppstått som inte Semnet kan råda över, t.ex. jordbävning, krig, översvämmning m.m.